Erbjudande – Glöm inte att det alltid finns mer pengar för anhöriga. Registrera dig som efterlevande.

Vi hittar avlidnas tillgångar

Självmord i Sverige och statistik i världen

Suicid är ett av flera allvarliga folkhälsoproblem i Sverige. Flera studier visar att män runt om i världen är mycket mer benägna att begå självmord. Statistiken visar att självmord är mer än dubbelt som vanligt bland män som bland kvinnor. Varje år begår 1 200 människor i Sverige suicid (självmord) och i 70 procent av fallen är det män som begår självmord. Självmord leder till att anhöriga kraftigt får en försämrad hälsa och lider mer.

Olika metoder används för att begå självmord och vanligast är hängning eller förgiftning. Bland män förekommer skjutning vilket det knappt alls görs hos kvinnor. I mindre utsträckning sker hopp från högre höjder framför exempelvis tåg, bussar eller andra rörliga fordon. Cirka 130 självmord sker inom järnväg och tunnelbana. Du kan läsa mer om statistik för suicid på Folkhälsomyndighetens webbplats.

När någon avlider efter självmord

Läs mer om Efterlevanderegistret

Banker, myndigheter, företag och andra organisationer söker kontakt med efterlevande och avlidna även efter ett dödsfall. Missa inte viktiga meddelanden! Informationen meddelas efterlevande när den finns tillgänglig.

Kontakten avser oftast den avlidnes meddelanden, brev, eventuella osynliga arv och tillgångar som ska betalas ut samt annat viktig information. Vill du som efterlevande ta del av informationen ska du registrera dig.