Det finns alltid mer pengar för anhöriga. Registrera dig som efterlevande för endast 99 SEK.

Vi hittar avlidnas tillgångar

Sälja bostadsrätt dödsbo innan bouppteckning

Information om att sälja bostadsrätt innan bouppteckning. Den bostadsrätt som tillhörde en nu avliden person ska ingå i bouppteckning. Enligt svensk lag ska bouppteckning alltid göras när en person avlider. Här finns information om vad du bör tänka på innan du säljer en bostadsrätt.

Sälja bostadsrätt innan bouppteckning är registrerad? När en bostadsrätt ägs av en person som har avlidit går det inte att sälja bostadsrätten innan bouppteckningen har gjorts. Efter att en bouppteckning har gjorts kan bodelningen göras. Det innebär att pengarna från försäljningen tillfaller dödsboet och fördelas till personerna i dödsboet.

Även om dödsboet är överens om att sälja bostaden är det viktigt att bouppteckningen görs så att inga juridiska felaktigheter kan upptäckas. Detta kan leda till konflikter inom dödsboet, både juridiskt och andra bråk och tjafs.

Den avlidne kan ha haft andra tillgångar

Registrera dig alltid i Efterlevanderegistret som efterlevande. Du får då ta del av eventuella arvsutbetalningar från tillgångar den avlidne hade. Det finns så kallade osynliga tillgångar som kan upptäckas även dödsfallet. Även meddelanden skickas till anhöriga gällande den avlidne.

Registrera efterlevande
  1. Klicka här för att registrera efterlevande
  2. Fyll i alla nödvändiga uppgifter