Det finns alltid mer pengar för anhöriga. Registrera dig som efterlevande för endast 99 SEK.

Vi hittar avlidnas tillgångar

Så registreras ett dödsfall – information från Skatteverket

När en person avlider ska en läkare lämna ett dödsbevis till Skatteverket. Skatteverket registrerar dödsfallet så snart ett dödsbevis har kommit in från läkare eller sjukhus, eller när Skatteverket har beslutat om dödförklaring

Det tar normalt någon dag för uppgiften att registreras hos Skatteverket. Därefter meddelar Skatteverket att en person avlidit via ett speciellt informationssystem som andra myndigheter och många privata företag, banker och försäkringsbolag är kopplade till. Ofta sker detta automatiskt.  

Kontakta läkare eller vårdcentral om dödsfallet sker i Sverige.

Anhörigs dödsfall utomlands

Kontakta närmaste ambassad eller konsulat om en anhörig till dig avlider i utlandet. På ambassaden eller konsulatet får du bland annat hjälp med handlingar som behövs för att få dödsfallet registrerat i Sverige.

Du kan också själv skicka in dödsbevis tillsammans med uppgifter om vem det gäller (ange personnummer eller samordningsnummer om det finns) till

Skatteverket
Folkbokföringen
205 30 Malmö