Det finns alltid mer pengar för anhöriga. Registrera dig som efterlevande för endast 99 SEK.

Vi hittar avlidnas tillgångar

Registrera testamente tingsrätt

Många ställer sig frågan om man behöver registrera ett testamente hos en tingsrätt. Den enkla svaret är nej, det krävs inte. I Sverige finns ingen lag som kräver att någon ska registrera ett testamente. Det finns heller ingen myndighet eller annan institution som handlägger registreringar av testamente.

Det mest säkra du kan göra efter ha upprättat ett testamente är att förvara det på en mycket säker plats. Säkra ditt testamente på en plats där det inte finns risk för stöld eller skadegörelse. Det är endast testamente i original som är giltigt. Om efterlevande inte hittar originalet kommer arvsdelningen att se ut på ett sätt som du inte önskar. En kopia av testamente är inte giltigt.

Du behöver alltså inte registrera testamentet vid en tingsrätt och inte heller hos annan aktör. Vad som är viktigt är dock att du förvarar testamentet hos en oberoende tredje man som inte har något intresse i ditt testamente.

Få tillgång till den avlidnes dolda tillgångar

Valfri anhörig ska registrera sig i Efterlevanderegistret för att få kännedom om okända tillgångar som den avlidne har haft. Banker, myndigheter, företag och andra organisationer vill få kontakt med anhöriga när tillgångarna finns tillgängliga. Även meddelanden till anhöriga kan skickas ut.