Det finns alltid mer pengar för anhöriga. Registrera dig som efterlevande för endast 99 SEK.

Vi hittar avlidnas tillgångar

Registrera lagfart dödsbo – information om dödsbolagfart

Information om lagfart när en person som äger en fastighet avlider. Du som har rätt till fastigheten genom exempelvis arvsrätt ska ansöka om lagfart. En sådan ansökan görs för att du ska registreras som den nya ägaren av fastigheten. Du ska registrera lagfart för dödsbo inom tre månader efter förvärvet av fastigheten.

I ett dödsbo kan det finnas flera dödsbodelägare och om fastigheten ska säljas eller ges bort i gåva måste dödsboet först registrera lagfart eller inskrivning av tomträttsinnehav. Det är lantmäteriet som beviljar lagfarten efter inskickad ansökan. Samtliga dödsbodelägarna måste även skriva under en köpe- eller gåvobevis för dödsboets räkning.

För att kunna registrera lagfart eller inskrivning av tomträttsinnehav ska dödsboet skicka in:

Registrera dödsfall och efterlevande

När du ska ta del av en fastighet genom arv är det viktigt att komma ihåg att det kan finnas flera osynliga tillgångar som den avlidne lämnar efter sig. Förutom eventuella utbetalningar av arv och tillgångar skickar Efterlevanderegistret ut meddelanden till anhöriga.

Samtliga meddelanden från Efterlevanderegistret kommer från företag, banker, myndigheter, försäkringsbolag och andra organisationer som söker kontakt med anhöriga för en avliden person. Detta sker oftast efter alla de engagemang en avliden har haft under sin livstid. Även efter ett dödsfall finns det viktig information att ta del av.

Kom ihåg att registrering i registret inte sker automatiskt utan en valfri anhörig måste själv registrera sig för att kunna ta del av informationen om den avlidne och dennes tidigare engagemang.