Erbjudande – Glöm inte att det alltid finns mer pengar för anhöriga, det är aldrig försent att registrera sig som efterlevande.

Vi hittar avlidnas tillgångar

Registrera dödsfall utomlands

Här finns information om hur du registrerar ett dödsfall utomlands. Om en svensk har avlidit i ett annat land finns det flera saker du måste tänka på. Det första du ska göra är ett kontakta närmaste svenska ambassad och registrera dig i Efterlevanderegistret.

Läs mer och registrera dig i Efterlevanderegistret här.

Ambassaden kommer att hjälpa dig ta fram samtliga nödvändiga dokument som krävs för att kunna registrera dödsfall utomlands. Vidare kommer ambassaden hjälpa anhöriga att registrera dödsfallet hos Skatteverket.

Processen när en svensk avlider utomlands skiljer sig något från när en person avlider i Sverige. Bland annat krävs det dokument på att personen har avlidit utomlands. Vilket i Sverige sköts av läkare som utfärdar ett dödsbevis. I andra länder kan det se olika ut. Vissa länder utanför Europa registrerar exempelvis ett dödsfall hos kyrkogårdarna när en person med all säkerhet har jordfästs.

Eftersom att reglerna för hur olika länder registrerar dödsfall utomlands är det viktigt att du tar kontakt med ambassaden som kommer att bistå med råd och information om hur du ska göra.

Läs mer på regeringens webbplats här.

Registrera dig i efterlevanderegistret

Du som är nära anhörig kan registrera dig i Efterlevanderegistrera direkt vid dödsfallet. Du behöver inte vänta på att Skatteverket registrera dödsfallet. När du registrerar dig i Efterlevanderegistret tar du del av den avlidnes engagemang som exempelvis kan vara banker och företag eller myndigheter som behöver komma i kontakt med efterlevande.

Den avlidne kan ha haft olika ärenden som kräver kontakt med efterlevande, exempelvis försäkringar, utbetalningar av framtida arv och mycket mer.