Det finns alltid mer pengar för anhöriga. Registrera dig som efterlevande för endast 99 SEK.

Vi hittar avlidnas tillgångar

Registrera dödsfall i palliativa registret

Det svenska palliativregistret är ett register över svenskar som varit i palliativt vård. Syftet med registret är att kunna förbättra vården och öka kvaliteten på både service och framtida vård för andra människor. När förbättringar av vården kan göras kan människor i slutskedet av sitt liv få bättre vård och ett värdigt slut på livet.

Registrering i Svenska palliativregistret måste göras av en läkare. Du som anhörig kan dock registrera dödsfallet och efterlevande i Efterlevanderegistret. Palliativregistret omfattar registrering av alla dödsfall oberoende av vilken diagnos man har haft. Olika kön, ålder och dödsplats finns representerade.

Det är vårdpersonal som svarar på en dödsfallsenkät i samband med registrering av dödsfall i palliativa registret. Som närstående kan du dock lämna information om dina upplevelser och erfarenheter av vården. Du lämnar sådan information i en närståendeenkät.

Registrera dödsfall och efterlevande

När du registrerar dig tar du del av den avlidnes brev, dokument och handlingar som företag, banker, myndigheter m.m. vill skicka till efterlevande. Om efterlevande saknas i registret kan Efterlevanderegistret inte vidarebefordra uppgifterna.

Kontakten avser oftast den avlidnes meddelanden, brev, eventuella osynliga arv och tillgångar som ska betalas ut samt annat viktig information.