Erbjudande – Glöm inte att det alltid finns mer pengar för anhöriga, det är aldrig försent att registrera sig som efterlevande.

Vi hittar avlidnas tillgångar

Registerutdrag avliden

Information om registerutdrag avliden och hur du begär ut informationen. När en person avlider registreras person i ett register för avlidna. Handlingen är ett dödsfallsintyg med släktutredning som hämtas via Skatteverket. I samband med att någon dör är det viktigt att du registrerar du som efterlevande i Efterlevanderegistret. Mer information om detta finns här nedan.

Ett registerutdrag avliden visar information om när personen avled samt vilka efterlevande är. Även barn samt maka/make anges i registerutdraget. Om barnen inte finns vid liv kommer barnbarn att visas i registerutdraget.

Registrera dig i Efterlevanderegistret

Om en anhörig har dött kan du som efterlevande smidigt registrera dig i Efterlevanderegistret online. Du fyller enkelt i uppgifter om den avlidne samt dig själv. När du har fyllt i alla uppgifter ska du betala för att kunna ta del av den avlidnes engagemang. Detta innebär att du får information när dessa finns tillgängliga som berör den avlidne.

Exempel på information kan komma från banker, organisationer, försäkringsbolag. Det kan vara allt från utbetalningar av arv till andra mycket viktiga detaljer som du bör känna till.

Så registrerar du dig
  1. Klicka här
  2. Fyll i uppgifter
  3. Klart, nu har du registrerat dig som efterlevande