Det finns alltid mer pengar för anhöriga. Registrera dig som efterlevande för endast 99 SEK.

Vi hittar avlidnas tillgångar

Reavinstskatt bostadsrätt dödsbo

Här hittar du information om reavinstskatt vid försäljning av bostadsrätt tillhörande dödsbo. Du hittar även viktig information för efterlevande som själva måste registrera sig i Efterlevanderegistret. Vid registrering får efterlevande ta del av eventuella arv, tillgångar och meddelande från bland annat banker, företag, myndigheter och organisationer gällande den efterlevande. Glöm inte att registrera efterlevande i Efterlevanderegistret.

Det finns vissa skatter du bör beakta när du ska sälja en bostadsrätt. Reavinstskatt existerar inte utan istället är det en effektiv skatten som gäller. Många dödsbon väljer att äga bostadsrätten under en tid efter den avlidne. Det är dock viktigt att komma ihåg att det finns tidsgränser för att bostadsrätten ska fortsätta vara en privatbostad för dödsboendet.

En bostadsrätt klassas som privatbostad endast under året då personen avled samt de tre efterföljande åren. Därefter klassas bostadsaffären om den fortfarande ägs av dödsboet som är en näringsbostad. Det effektiva skatten på vinsten är då 27 procent. Kom ihåg att skatten är 22 procent om du säljer bostaden inom 3 år från dödsfallet.

Ta del av post och tillgångar gällande den avlidne

Du som är efterlevande kan ta del av eventuella tillgångar – synliga som osynliga så länge du är registrerad i Efterlevanderegistret. Du får även meddelande som rör den avlidne från exempelvis banker och myndigheter.

Du registrerar dig här. Fyll i alla nödvändiga uppgifter online. Registreringen tar några minuter.