Det finns alltid mer pengar för anhöriga. Registrera dig som efterlevande för endast 99 SEK.

Vi hittar avlidnas tillgångar

Detta är premiepension efterlevandeskydd

Här finns information premiepension och efterlevandeskydd. Kom ihåg att du kan välja efterlevandeskydd för din premiepension när du ansöker om att få ut din allmänna pension. När du väljer ett efterlevandeskydd för premiepensionen betyder det att din partner kommer att få din premiepension utbetalt om du dör INNAN din partner.

Du kan teckna ett efterlevandeskydd för premiepensionen direkt när du ansöker om den allmänna pensionen. Du kan välja ett efterlevandeskydd för att skydda och förstärka ekonomin för din efterlevande make eller sambo, i det fall att du skulle avlida före din make/sambo.

Det finns vissa villkor för att teckna efterlevandeskydd. Du adderar efterlevandeskydd när du första gången ska ansöka om premiepension. När du gör det ska du lägga till efterlevandeskydd för din make/sambo. Du anger uppgifter till personen.

Du kan teckna efterlevande skydd för:

  • Make/make
  • Registrerad partner
  • Ni är ogifta och sambos, och har tidigare varit gifta med varandra
  • Ni är sambos och har barn ihop

När din premiepension har börjat betalas ut kan har du endast möjlighet att teckna efterlevandeskydd i dessa fall:

  • du gifter dig eller inleder ett samboförhållande med någon som du tidigare varit gift med eller har/har haft barn med, och
  • du tecknar efterlevandeskyddet inom tre månader från det att äktenskapet eller samboförhållandet inleddes.

Arvsvinster

I din premiepension delas arvsvinster ut till olika pensionssparare och pensionärer enligt specifika regler. Skulle du teckna ett efterlevandeskydd för premiepensionen för din make/sambo, då kommer dina arvsvinster att bli en hel del lägre. Se därför till att du kontrollerar hur dina pengar i form av pension kommer att fördelas innan ett eventuellt dödsfall.

Planera andra arvsvinster i form att att välja att registrera dig som efterleavande i Efterlevanderegistret. Arvsvinster i Efterlevanderegistret är inte bara kopplat till pension för den avlidne och efterlevande, utan alla eventuella tillgångar den avlidne har haft kommer att meddelas anhöriga när dessa finns tillgängliga. Du kan läsa mer om varför det är viktigt att du registrerar dig.

Pensionspengar är viktigt men annat är också viktigt

I Sverige lever vi allt längre vilket gör att framtiden efter pensionen är viktig. En stabil framtid innebär att säkra sina pengar och skapa sig skyddet man vill ha. Både för sig själv och ett så kallat familjeskydd. Därför ser många till att skapa ett stabilt efterlevandeskydd i en efterlevandepension.

Det finns många olika typer av investeringar inför pensionen. Förutom pension är det viktigt att du som är efterlevande, exempelvis: gift/maka/make, registrerad partner, sambo, barn eller annan anhörig tar reda på vad som händer efter dödsfallet. Du som anhörig får exempelvis inte alltid reda på om det finns pengar att hämta från myndigheter, pensionspengar från andra länder, företag och organisationer. Med Efterlevanderegistret får du skyddet som meddelar anhöriga när aktörer söker efter den som har avlidit. Du behöver själv registrera dig då det inte sker automatiskt.

Efter ett dödsfall – registrera anhöriga omgående

För att få tillgång till pengar, meddelande, aktier eller annat personen som avlidit har haft registrerar du dig online. Du får mer information från aktörerna som har haft ett engagemang med den avlidna.

Du registrerar dig genom att: