Erbjudande – Glöm inte att det alltid finns mer pengar för anhöriga, det är aldrig försent att registrera sig som efterlevande.

Vi hittar avlidnas tillgångar

Överlåta hyresrätt vid dödsfall

Information om att överlåta hyresrätt när en person har avlidit. Det finns vissa regler som du måste beakta om du vill överta en hyresrätt vid dödsfall. I vissa fall gäller lagar och i andra gäller det att du uppfyller hyresvärdens krav på att för överta hyresrätten.

Få alltid rätt med Efterlevanderegistret som efterlevande – registrera dig här.

En hyresrätt kan överlåtas till en nära anhörig och därmed överlåtas till exempelvis: barn, barnbarn, make/maka, syskon eller andra nära anhöriga. Den som övertar lägenheten måste enligt regler bott tillsammans med den person som har avlidit och tidigare stått på hyreskontraktet.

För att det ska vara möjligt att överlåta en hyresrätt ska personen som övertar lägenheten ha bott i bostaden i cirka tre år. Har personen bott i hyresrätten under kortare tid har hyresvärden rätt att neka överlåtelsen.

När en hyresgäst avlider träder den avlidnes dödsbo i praktik i hyresavtalet. Ett dödsbo har sedan laglig rätt att överlåta lägenheten till närstående enligt ovan regler. Dock måste du komma ihåg att det alltid krävs hyresvärdens godkännande. Om hyresvärden nekar överlåtelsen är det vad som gäller om inget annat i domstol anges.

Sambolagen hyresrätt dödsfall

Andra lagar gäller för gifta personer och sambos när en partner har avlidit. Då sker överlåtelsen per automatik oavsett hur länge man har bott med varandra. Make eller sambo har alltså rätt att överta hyresrätten omgående. Detta om make eller sambo har använt hyresrätten som gemensam bostad.

Make eller sambo har alltid rätt att överta lägenheten oavsett hur länge man har bott i bostaden så länge kravet på att man har bott i bostaden är uppfylld.

Ärva hyreskontrakt

Du som är barn, barnbarn, make, syskon eller sambo/gift kan ärva hyreskontraktet om du uppfyller kraven enligt ovan informationstext.

Det innebär att du som är barn, barnbarn eller syskon kan ärva hyreskontraktet om du har bott i bostaden i minst tre år. Du som är sambo/gift ärver hyreskontrakt oavsett hur länge du har bott i bostaden bara så länge du faktiskt har bott i lägenheten.

Glöm inte att registrera dig som efterlevande

När en anhörig har avlidit registrerar du dig i Efterlevanderegistret. Du läser mer om vad som gäller för dig som efterlevande på webbplatsen. När du ska ta del av meddelanden och eventuella framtida arvsutbetalningar via Efterlevanderegistret registrerar du dig så fort som möjligt.