Erbjudande – Glöm inte att det alltid finns mer pengar för anhöriga. Registrera dig som efterlevande.

Vi hittar avlidnas tillgångar

Omhändertagande av avliden olika religioner

Den aktör som tar hand om den avlidne kan på anhörigas önskemål ta hand om kroppen efter regler som finns inom en viss religion eller kultur. Du som har speciella önskemål kan direkt ta kontakt med den som tar hand om kroppen för att vara med när den avlidne exempelvis tvättas eller annat viktigt enligt kulturella regler. Meddela alltid själv vad du önskar ska göras med kroppen enligt din kultur – annars riskeras kroppen att omhändertas på ett sätt som inte överensstämmer med din kultur eller religion.

En god omvårdnad av den döde är en viktig och värdig grund för vården i personen slutskede i livet. En avliden person ska tas om hand på ett värdig och hänsynsfullt sätt. Full respekt ska alltid visas och en viktig del i arbetet är att varje person ska tas om hand enligt religiösa och kulturella regler. Det är dock på anhörigas ansvar att meddela vad som ska göras med den avlidnes kropp.

Omhändertagandet av avliden med respekt för andra religioner är en grundläggande sakfråga som ska utföras om inga hinder finns. Exempel på religioner kan vara kristendom, islam, buddism, hinduism, judendom samt andra religioner som existerar.

Registrera dödsfall och efterlevande

Efter ett dödsfall kommer den avlidne att få meddelande från olika myndigheter, banker, företag m.m. även en lång tid efter att personen avlidit. Du som är anhörig och ska ta del av meddelande via Efterlevanderegistret måste registrera dig online.

När du registrerar dig får du meddelanden som avser eventuella utbetalningar av arv samt andra viktiga händelser.