Det finns alltid mer pengar för anhöriga. Registrera dig som efterlevande för endast 99 SEK.

Vi hittar avlidnas tillgångar

Närståendepenning belopp

Här finns information om närståendepenning och vilka belopp som gäller. Du kan få olika belopp beroende på vilken lön du har haft samt hur länge du har jobbat. Du måste också uppfylla vissa krav. För att ta reda på vilka belopp som gäller för din närståendepenning kan du följa nedan information. Du kan endast få närståendepenning vid så kallad närståendevård.

Du som vårdar en närstående kan få närståendepenning med högst 100 dagar. Om ni är flera personer som ska dela på tiden för vården, då delar ni på 100 dagarna. Kom ihåg att dagarna ges ut till den person som är sjuk och inte till dig som ska vårda en person.

Vilket belopp får jag?

Du får knappt 80 procent av din lön (arbetsinkomst). Du kan dock endast få högst 543 kronor per dag. Du kan inte få närståendepenning med ett belopp som överstiger 543 kronor per dag.

När får du pengarna?

När du ansöker om utbetalning tar handläggningen cirka 30 dagar. Om det skulle krävas fler uppgifter från dig kommer Försäkringskassan att meddela dig. Beloppet för närståendepenning har inget fast utbetalningsdatum. Försäkringskassan meddelar dig 1 bankdag innan pengarna kommer.

Du kan se när pengarna kommer på Mina sidor hos Försäkringskassan, alltså 1 bankdag innan pengarna kommer.

Om din anhörig dör – registrera dödsfallet som efterlevande

Närståendepenning innebär att man vårdar någon som är i slutskedet av sitt liv och/eller riskerar att inom kort dö. Detta innebär att risken för död är väldigt påtaglig. Om en närstående dör måste du själv registrera dödsfallet online som efterlevande, då det inte sker automatiskt av Efterlevanderegistret.

Du registrerar dig och tar sedan del av brev, meddelanden m.m. som ska gå till den avlidne. Bland får Efterlevanderegistret meddelanden från banker, försäkringsbolag, myndigheter och företag som ska skickas vidare till efterlevande. Det kan handla om eventuella tillgångar och arv som ska betalas ut.