Erbjudande – Glöm inte att det alltid finns mer pengar för anhöriga, det är aldrig försent att registrera sig som efterlevande.

Vi hittar avlidnas tillgångar

När upphör ett dödsbo

Här finns information om när ett dödsbo upphör och att du som efterlevande bör registrera dig i Efterlevanderegistret. Ett dödsbo upphör för eller senare och beror på när arvsskiftet har skett. När alla tillgångar har skiftats är dödsboet upplöst.

Ett dödsbo är i lagens mening en juridisk person, som alltid företräds av dödsbodelägarna eller om sådana exempelvis inte finns företräds dödsboet av en boutredningsman. Skulderna ska betalas först och därefter skiftas tillgångarna till dödsbodelägarna. När hela arvskiftet har skett upphör dödsboet.

Ett dödsbo är tillgångar som ska fördelas. Oftast kommer dödsbodelägarna överens.

Registrera dig i Efterlevanderegistret

Här registrerar du dig i Efterlevanderegistret.

När en person avlider så ska du som efterlevande registrera dig i Efterlevanderegistret om du vill vara säker på att mottaga den avlidnes kontakter, meddelande, brev och annat viktigt.

Många gånger finns det osynliga tillgångar som den avlidne har haft. Det innebär att dessa tillgångar hittas långt efter dödsfallet. Därför är det också viktigt att du registrerar dig i Efterlevanderegistret.