Erbjudande – Glöm inte att det alltid finns mer pengar för anhöriga. Registrera dig som efterlevande.

Vi hittar avlidnas tillgångar

Morfin vid livets slutskede

En person som är nära döden och upplever smärt brukar vanligtvis doseras med morfin. Hur kraftig dos som personen får vid livet slutskede varierar mycket. Detta beror på patientens sjukdomshistoria samt hur mycket smärta personen tål. Det är heller inte ovanligt att ingen morfin ges.

Morfin är ett läkemedel som är väldigt kraftig och ingår i gruppen opioder. Morfin är ett smärtstillande och sömngivande läkemedel. Morfin utvinns ur opiumvallmo ur familjen vallmoväxter. Namnet Morfin kommer från Morfeuis, som kallas drömmens gud.

Vad händer när man intar morfin? Beroende på dosen kommer personen som intar morfin vid livets skede att sova väldigt mycket. Morfin gör alltid som att man blir väldigt trött. Om du föredrar att lindra smärtan oavsett konsekvenser kan morfin hjälpa dig. Men om du inte tycker om att sova hela dagarna på grund av intaget av morfin, kan du sänka dosen något eller helt sluta – detta beroende på hur smärtsam det är.

Är du anhörig – registrera dödsfall och efterlevande

Du som är anhörig ska registrera dödsfallet som en efterlevande när du ska ta del av framtida utbetalningar av arv och tillgångar samt viktiga meddelande från olika myndigheter, företag och organisationer.

Om det inte finns en registrerad efterlevande kan Efterlevanderegistret inte skicka ut meddelanden.