Det finns alltid mer pengar för anhöriga. Registrera dig som efterlevande för endast 99 SEK.

Vi hittar avlidnas tillgångar

Ledighet vid dödsfall Metall

Information om ledighet vid dödsfall för dig som är ansluten till Metall och registrering som efterlevande i Efterlevanderegistret. När en nära anhörig avlider har du enligt kollektivavtalet rätt till betald ledighet. Olika regler gäller för ledighet du kan läsa mer om i denna informationstext.

Om en nära anhörig dör får du på begäran betald ledighet med högst en dag. Ska du närvara vid en begravning kan ledigheten ges med högst två dagar. Du måste ansöka om ledigheten direkt till din arbetsgivare som ska svara så snabbt det går. Dessa regler gäller för Metall, andra fackförbund kan ha andra regler.

Du har alltså rätt enligt kollektivavtal IF Metall rätt till att närvara vid en begravning samt en dags ledighet vid ett dödsfall. Du kan närvara vid dödsbädden, vid begravning samt andra angelägenheter som relaterar till dödsfallet. Denna form av ledighet kallas EA dagar, vilket betyder enskilda angelägenheter hos IF Metall.

Regler för ledighet vid dödsfall regleras i kollektivavtalet IF Metall. Nära anhörig är make/maka, barn, syskon, svärföräldrar, mor- och farföräldrar, sambo och partner.

Okända tillgångar till efterlevande – valfri anhörig registrerar sig

Det är viktigt att du registrerar dig i Efterlevanderegistret om du är nära anhörig till en person som har avlidit. Genom Efterlevanderegistret får du ta del av post, arv, utbetalningar och annat som den avlidne hade som engagemang.

Bland annat kan myndigheter, företag, banker och organisationer skicka ut post och digitala meddelande om engagemang och annat viktigt som skulle gått till den avlidne. Dessa söker även efter efterlevande.

Registrera dödsfallet och efterlevande här

När en anhörig dör måste du själv registrera dödsfallet och dig som efterlevande, detta sker inte automatiskt. Vill du som efterlevande ta del av informationen som gäller den avlidne ska du registrera dig. Informationen är brev, eventuella utbetalning av arv och tillgångar och kommer från myndigheter, banker, företag och andra organisationer som den avlidne har haft engagemang med.