Det finns alltid mer pengar för anhöriga. Registrera dig som efterlevande för endast 99 SEK.

Vi hittar avlidnas tillgångar

Köpa ut dödsbodelägare

Att få ta del av sitt arv och andra tillgångar från en anhörig som har avlidit är viktigt. Det är både känslomässigt och ekonomiskt viktigt. Tillgångarna du ska ärva kan också har varit ett viktigt önskemål den avlidne hade. Ska du köpa ut en dödsbodelägare finns informationen här. Är du efterlevande kan du registrera dig i Efterlevanderegistret för att ta del av andra tillgångar, brev och information från olika organisationer som rör den avlidne.

Du kan komma överens om att köpa ut en annan dödsbodelägare helt eller för varje tillgång som finns. Exempelvis kan du köpa ut en dödsbodelägare från en ärvd bostad och istället behålla bostaden för att leva i den. Vill du istället köpa ut dödsbodelägaren helt från alla tillgångar, går det också bra. Du måste bara komma överens med dödsbodelägaren eller ägarna.

Du måste förhandla med dödsbodelägarna om att köpa ut personerna. Oftast handlar det om att köpa ut syskon ur dödsbo. Det är helt okej att göra. Beroende på hur många dödsbodelägarna det finns ska du komma överens med alla. Du får din del av värdet i arv på tillgångarna. Eventuell skatt ska betalas. Dessa ska du räkna med när du kommer överens om ett pris som du vill ge dödsbodelägarna för att köpa ut dem.

Glöm inte att registrera dig i Efterlevanderegistret

Det finns myndigheter, banker, försäkringsbolag m.m. som söker kontakt med efterlevande och även avlidna efter ett dödsfall. Ibland känner organisationerna inte till dödsfallet och vill då komma i kontakta med efterlevande. I andra fall söker man kontakt med efterlevande direkt som avser meddelande, eventuella osynliga arv och tillgångar som ska betalas ut till dig som efterlevande.

Missa inte viktiga meddelanden

Informationen meddelas efterlevande när den finns tillgänglig. Vill du ta del av informationen måste du som efterlevande registrera dig.

  1. Du registrerar dig i Efterlevanderegistret här
  2. Fyll enkelt i uppgifterna online
  3. Klart, nu finns en efterlevande registrerad