Gå inte miste om arv. Registrera dig som efterlevande för endast 99 SEK.

Vi hittar avlidnas tillgångar

Konstatera dödsfall blankett

Information om att konstatera dödsfall med blankett vilket är fastställande av död genom dödsbevis och dödsorsaksintyg. Dödsbeviset ska skrivas av läkaren som fastställer dödsfallet och ska skickas inom 1 dag till Skatteverket. Samma läkare ansvarar för att dödsorsaksintyget utfärdas inom tre veckor. Dödsorsaksintyget kan även utfärdas av läkare som behandlat den avlidne kort före döden.

För att kunna konstatera ett dödsfall genom underlag på en blankett ska det skrivas skriftligen. Varje region, sjukhus eller annan vårdinrättning tillhandahåller sina egna blanketter. Om vårdinrättningen inte har färdiga blanketter för att kunna konstatera dödsfallet kan man kontakta Socialstyrelsen.

Dödsfallshantering ska alltid enligt strikta regler och rutiner enligt Socialstyrelsen riktlinjer. Vill du ta reda på mer om hur du konstaterar ett dödsfall med blankett ska du kontakta Socialstyrelsen.

Registrera dödsfall och efterlevande

När ett dödsfall har skett kan läkare eller den som meddelar dödsfallet till anhöriga upplysa om Efterlevanderegistret. När anhörig registrerar dödsfallet och sig själv som anhörig i registret tar personen del av den avlidnes tillgångar, meddelanden och annat viktigt som kommer från banker, företag, organisationer och myndigheter.