Det finns alltid mer pengar för anhöriga. Registrera dig som efterlevande för endast 99 SEK.

Vi hittar avlidnas tillgångar

Kallelse till bouppteckning

En kallelse till bouppteckning är en handling som du själv skriver och som ska skickas till den samtliga dödsbodelägare. När skickar ut kallelsen finns det vissa saker du måste tänka på. Kallelsen ska innehålla information om vilka den ska skickas till samt tid och plats för när bouppteckningen ska genomföras. Det är en form av inbjudan som dock ej längre måste ske fysiskt.

När du skickar ut kallelse till bouppteckning där förrättningen inte äger rum fysiskt är det viktigt att du antecknar det i kallelsen. Om någon av dödsbodelägarna väljer att inte vara med vid förrättningen ska du kunna styrka att personen fått kallelsen.

När du har skrivit klart kallelsen måste du enligt lag skicka den till nedan särskilda personer:

  • Efterlevande make, maka, sambo eller partner ska kallas
  • Dödsbodelägare
  • Efterarvingar

Skicka kallelsen inom rimlig tid

Enligt lag Ärvdabalken ska tid och plats till förrättningen meddelas inom rimlig till till samtliga deltagande. Det finns dock ingen lagstadgad tid som kallas rimlig tid utan du måste säkerställa att kallelsen inte utgör några hinder mot att bouppteckningen senare registreras.

Rekommendationen är att du skickar ut kallelsen om bouppteckningen 14 dagar innan utsatt tid för förrättningen. Om kallade personer bor utanför Sverige är rekommendationen cirka 30 dagar.

Okända tillgångar till efterlevande – valfri anhörig registrerar sig

Du registrera dig som efterlevande online här.

När anhörig avlider ska du registrera dig som efterlevande för att inte gå miste om utbetalningar av tillgångar. Den person som har avlidit har oftast haft ett engagemang med många olika aktörer under sitt liv och dessa söker kontakt med anhöriga.

De aktörer som söker kontakta med anhöriga kan vara banker, myndigheter, företag och andra organisationer. Olika ärenden kan handläggas som rör utbetalningar av aktier, arv och andra tillgångar när dessa finns tillgängliga.