Det finns alltid mer pengar för anhöriga. Registrera dig som efterlevande för endast 99 SEK.

Vi hittar avlidnas tillgångar

ivo/anmälan – så går det till

Om du har varit med om en händelse eller sett något inom vård och omsorg kan du göra en anmälan till IVO. Det går även att skicka in tips till IVO. När du skickar in en anmälan ska du beskriva händelsen som du har varit med om eller sett. Om du lämnar in tips till IVO kan du välja att göra det anonymt. Den information du lämnar till IVO används för en eventuell utredning och tillsyn.

Varje år skickas det in många IVO anmälningar. Varje anmälan ska behandlas unikt och tas på stort allvar. Under processen ska den eventuella utredningen visa stor respekt för inblandande. Om informationen du lämnar bedöms som allvarlig ska en utredning öppnas.

Vad händer efter en IVO anmälan? IVO gör en bedömning av det material du skickar in. Om din anmälan är allvarlig kommer den utredas vidare. Konsekvenserna kan skilja sig beroende på om händelsen har skett av oaktsamhet, brott eller annat. Samtliga anmälningar som kommer från en vårdgivare eller apotekspersonal leder automatiskt till utredning.

Så får du tillträde till den avlidnes dolda tillgångar

Registrera dig som efterlevande online här.

Med Efterlevanderegistret får du som valfri anhörig reda på dolda tillgångar till den avlidne. Det finns företag, banker, myndigheter med flera som söker kontakt med efterlevande för att kunna underrätta om tillgångar och annan viktig information.

IVO anmälningar

Som privatperson kan bland annat anmäla personal inom vård och omsorg, äldreboende, vårdinrättning med flera. I listan nedan kan du se vilka IVO över tillsyn över och som du kan klaga på när du är missnöjd.

 • sjukhus
 • ambulanssjukvård
 • hemsjukvård
 • socialtjänsten
 • vårdcentraler och mottagningar i öppenvård
 • rehabilitering
 • psykiatri
 • tandvård
 • digital vård och behandling
 • äldreboende
 • särskilda boenden för äldre
 • hemtjänst
 • personlig assistans
 • verksamheter för personer med funktionsnedsättning
 • individ- och familjeomsorg
 • missbruks- och beroendevård
 • hem för vård eller boende för barn (HVB)

Inspektionen för vård och omsorg

Ska du klaga genom att skicka in en anmälan eller tipsa gör du det i nedan två länkar. Om du är missnöjd med socialtjänsten och LSS ska du klicka här. Om du är missnöjd med hälso- och sjukvård ska du klicka här.

Vad står IVO för? IVO står för Inspektionen för vård och omsorg.