Erbjudande – Glöm inte att det alltid finns mer pengar för anhöriga, det är aldrig försent att registrera sig som efterlevande.

Vi hittar avlidnas tillgångar

Information om skiftesman

En skiftesman är en person som ordnar med tvistlösning vid bodelning. Skiftesmannen kopplas in när dödsbodelägare inte kan komma överens. Kom ihåg att skiftesmannen kan aktualisera tvångsskifte när han eller hon bedömer att ingen frivillig lösning kan uppnås mellan dödsbodelägarna.

När dödsbodelägare inte kan komma överens utses en skiftesman av domstolen som ger i uppgift till personen att lösa tvisten och verkställa arvskiftet så fort som möjligt. När ett tvingsskifte utfärdas innebär det att ingen av dödsbodelägarna längre kan påverka eller föra diskussion mellan varandra om hur arvet ska fördelas.

När det är omöjligt att fördela arvet utan inblandning av skiftesman ser skiftesmannen till att verkställa arvsfördelningen. Skiftesmannens utför ett verkställande på uppdrag av domstol. Den viktigaste uppgiften för en skiftesman är att nå en lösning som alla dödsbodelägarna är nöjda med.

Skiftesman får endast fördela arv som finns i dödsboet

En skiftesman får inte fördela alla tillgångar som eventuellt kan finnas, utan personen får endast fördela tillgångar och egendom som finns i dödsboet. En skiftesman saknar befogenheter över att fördela något alls i dödsboförvaltningen.

Efterlevanderegistret

Kom ihåg att du som efterlevande registrerar dig i Efterlevanderegistret när du ska ta del av den avlidnes meddelande från banker, försäkringar m.m. och eventuella framtida utbetalningar. Många meddelanden och osynliga tillgångar tar tid att upptäcka därför är det viktigt att du registrerar dig i Efterlevanderegistret.

Här registrerar du dig i Efterlevanderegistret.