Det finns alltid mer pengar för anhöriga. Registrera dig som efterlevande för endast 99 SEK.

Vi hittar avlidnas tillgångar

Hur vet man om det finns ett testamente

När en person avlider kan det hända att ett testamente har skrivits. Men om personen inte har meddelat att ett testamente finns hur får man reda på att den existerar? Om den avlidne inte har meddelat att testamente finns kan det ge upphov till vissa problem. Därför är det bra om testamenten kommer till sin kännedom för alla som ska ärva enligt ärvdabalken.

I Sverige har vi inget register över testamenten och inte heller hur handlingar om testamente ska förvaras. Det finns dock en regel som förenklar att ta reda på om testamente finns och det är att testamentstagare måste delge testatorns arvingar att testamente finns. Detta ska ske genom överlämning av testamentet enligt (14 kap 4 § ÄB).

Testatorn ska delge arvingarna testamentet efter dödsfallet så att det kommer till arvingarnas kännedom. Testamentet bör därför förvaras på ett tryggt sätt så att det inte stjäls eller kommer till skada.

Vad är testator?

Benämningen på en person som upprättar ett testamente kallas testator.

Efterlevanderegistret hittar avlidnas tillgångar

Registrera dig som efterlevande här.

Valfri anhörig ska registrera sig i Efterlevanderegistret för att få kännedom om okända tillgångar som den avlidne har haft.

Banker, myndigheter, företag och andra organisationer vill få kontakt med anhöriga när tillgångarna finns tillgängliga. Även meddelanden till anhöriga kan skickas ut.