Gå inte miste om arv. Registrera dig som efterlevande för endast 99 SEK.

Vi hittar avlidnas tillgångar

Hur många får man vara på en begravning

Det finns i huvudsak tre platser som människor vistas på under en begravning. Den första är själva ceremonin som är i en lokal och den andra platsen är vid gravplatsen. Den tredje platsen är minnesstunden där man samlas efter ceremonin. Det kan finnas regler för hur många personer som får närvara vid ceremonin om den är i en lokal. Ceremonin vid gravplats har inget maxtak på besökare. Under minnesstunden gäller lokalens regler om ni samlas i en lokal.

Registrera dig som efterlevande här.

Under corona gick Svenska kyrkan ut med att inför restriktioner på hur många människor man får vara på en begravning. Under stegvisa etapper infördes fler och fler restriktioner. Under vissa tillfällen behövde sörjande visa upp vaccinationsbevis om man var flera än 50 besökare. Detta var ett hårt slag mot sörjande som inte fick ta farväl av sina nära och kära. Detta resulterade i att många struntade helt i de nya restriktionerna och gick på begravningen ändå.

Tidigt år 2022 togs samtliga restriktioner bort. Det betydde att alla restriktioner inte längre vara verksamma. Människor kunde komma och gå precis som de ville, vilket var ett bra beslut för alla som ville sörja och ta ett riktigt farväl av sina anhöriga.

Hur många får man vara på en begravningsceremoni

Det som avgör hur många man får vara på en begravningsceremoni beror helt på var första delen i ceremonin ska utföras någonstans. Är det i en lokal gäller lokalens maxtak om antal besökare. En lokal kan vara ett kapell, en kyrka eller annan andlig plats.

Kontrollera med lokalens föreståndare om hur många man får vara.

Den andra delen i ceremonin utförs på gravplatsen och där kan många människor samlas. Det finns inga speciella regler på hur många man för vara vid gravplatsen.

Hur många får man vara på vid minnestunden

Efter begravningsceremonin brukar många samlas på en plats som vi kallar minnesstund. Det kan vara i en restaurang, lokal, även utomhus. Beroend på var ni samlas under minnestunden gäller platsen regler om antal besökare. Samlas ni i en restaurang gäller restaurangens regler om hur många man får vistas i lokalen. Dessa regler bestämms av kommunen.

Samlas ni utomhus gäller inga speciella regler.

Okända tillgångar till efterlevande – valfri anhörig registrerar sig

Registrera efterlevande här.

Registrera dig i efterlevanderegistret när en anhörig har avlidit. Valfri anhörig kan registrera sig för att kunna ta del av information från olika aktörer som vill komma i kontakt med den avlidnes anhöriga.

Kontakt med efterlevande avser eventuella utbetalningar av arv och tillgångar – synliga och osynliga. Även viktiga meddelanden och brevutskick kommer att skickas ut till efterlevande.