Det finns alltid mer pengar för anhöriga. Registrera dig som efterlevande för endast 99 SEK.

Vi hittar avlidnas tillgångar

Hur länge får man änkepension

Här kan du ta del av information om änkepension och vilka regler som gäller. Du kan ha rätt till änkepension om din make har avlidit och om ni var gifta innan 1989. År 1990 avskaffades änkepensionen för personer som var gifta efter det året. Änkepension är ett ekonomiskt stöd som ska täcka delar av den inkomst som din make hjälpte till med. Du kan alltså fortfarande få änkepension om du uppfyller villkoren.

Den änkepension du får fram till månaden innan du fyller 66 år består av två olika delar. Den första delen består i allmän pension som din make skulle ha fått. Änkepension blir alltså 40 procent av din makes tilläggspension. Om barn finns med som ska få barnpension sjunker änkepensionen till 35 procent.

Får man änkepension automatiskt? Ja, du får änkepension automatiskt. Pensionsmyndigheten får uppgifter från Skatteverket när någon dör och kontrollerar sedan om det finns efterlevande som har rätt till änkepension eller andra stöd. Du får ett beslut skickad till dig av Pensionsmyndigheten som innehåller uppgifter om hur mycket pengar och annat du får. Det är dock viktigt att du kontaktar Pensionsmyndigheten så att inga uppgifter blir felaktiga.

Änkepension sambo

I vissa fall kan en sambo har rätt till ett annat stöd som kallas omställningspension. Vissa krav måste uppfyllas för att en sambo och inte gift person ska kunna få stödet. Du måste uppfylla dessa krav:

  • om ni har eller har haft barn tillsammans
  • om kvinnan var gravid med gemensamt barn vid dödsfallet
  • ni har tidigare varit gifta eller registrerade partners

Kom ihåg att du inte kan få omställningspension om du inte uppfyller ovan krav. Det räcker inte med att du har bott med den avlidne för att få stödet.

Ta del av avlidens tillgångar i Efterlevanderegistret

Du registrerar dig som efterlevande i Efterlevanderegistret här.

När en person avlider ska du som anhörig registrera dödsfallet i Efterlevanderegistret för att kunna ta del av meddelanden om engagemang den avlidne har haft. I samband med att du registrerar dödsfallet registrerar du dig själv som efterlevande.

Som registrerad efterlevande tar du del av eventuella arv, tillgångar från banker eller annat av förmögenhet. Du får även meddelanden från exempelvis banker, myndigheter, företag och organisationer när dessa finns tillgängliga.