Det finns alltid mer pengar för anhöriga. Registrera dig som efterlevande för endast 99 SEK.

Vi hittar avlidnas tillgångar

Hur länge får en sambo bo kvar vid dödsfall

Om du bor i en bostad med din sambo som precis har avlidit gäller vissa regler. Hur länge du får bo kvar i en bostad som inte är din regleras av vad din sambos arvingar kommit överens med dig om. Dessa regler gäller med anledning av att sambo inte kan ärva från sin avlidne partner. Arvingar har alltså rätt att neka dig bo kvar. Som efterlevande ska du registrera dödsfallet och efterlevande i Efterlevanderegistret.

Här registrerar du dödsfallet och efterlevande.

Sambo har alltså ingen arvsrätt. Det spelar ingen roll om ni har bott med varandra under en längre tid eller har gemensamma barn – sambo har inte arvsrätt enligt lag. Om ni är sambo och vill ärva varand­ra och där igenom bo kvar i bostaden – måste ni skriva ett tes­ta­men­te. Den efterlevande sambon kan dock endast ärva allt om den avlidne inte har några barn eller barnbarn.

Sambo kan dock få bo kvar om bostaden ska delas enligt samboegendom. Detta gäller om någon av er köpt huset för gemensam användning. Däremot ska bostaden fördelas lika enligt samboegendom och när din sambo avlider har du rätt till hälften vid en bodelning. Din sambos barn har rätt till andra hälften av värden. När arvingarna hävdar sin rätt till hälften ska du skyndsamt ersätta arvingarna eller komma överens om hur länge du ska bo i bostaden fram till att ersättningen erläggs.

Registrera dödsfallet och ta del av tillgångar

Som efterlevande registrerar du dödsfallet i ovan länk. Genom att registrera dödsfallet registrerar du dig även som efterlevande. Det innebär att du får ta del av tillgångar, eventuella framtida utbetalningar av arv, meddelande och annat viktigt.

Det är alltid myndigheter, företag, banker och andra aktörer som vill komma i kontakt med anhöriga via Efterlevanderegistret.