Det finns alltid mer pengar för anhöriga. Registrera dig som efterlevande för endast 99 SEK.

Vi hittar avlidnas tillgångar

Hur djup är en grav

En grav grävs i vanligaste fallen dagen före jordfästningen. I enstaka fall kan det hända att grav grävs något tidigare. En kistgrav ska vara tillräckligt djup så att kistan som ska ligga under jorden täcks av ett lager av jord på minst en meter över den högsta delen på kistan.

Kistgravar grävs med grävskopor eller andra metoder. Grävningsarbetet går smidigt till och utförs utan svårigheter. Innan grävningsarbetet påbörjas kontrolleras att gravplatsen finns med i registret över gravplatser. Varje nummer till en gravplats får senare en gravrättsinnehavare.

Under tiden för grävningsarbetet får inga person vistas i närheten med anledning av risk för skador. Information om att grävningsarbete pågår meddelas på gravplatsen. Om kistgraven ännu inte fyllts med jord innan jordfästningen sätt information om att graven har grävts ut.

Är du anhörig – registrera dödsfall och efterlevande

När en person har avlidit ska du som anhörig registrera dödsfallet och dig som efterlevande. Det gör du online i Efterlevanderegistret.

Du tar del av utbetalningar av arv samt meddelanden som skulle gått till den avlidne. Olika aktörer söker efter anhöriga via Efterlevanderegistret, exempelvis: försäkringsbolag, företag, banker och myndigheter. Gemensamt är att samtliga har den avlidne haft ett tidigare engagemang med.