Erbjudande – Glöm inte att det alltid finns mer pengar för anhöriga, det är aldrig försent att registrera sig som efterlevande.

Vi hittar avlidnas tillgångar

Göra bouppteckning själv

Göra bouppteckning själv innebär att du behöver skicka in bouppteckningen senast fyra månader efter dödsfallet. När någon avlider ska du/ni som ska ärva göra en bouppteckning som visar vad den avlidne har i tillgångar och eventuella skulder. Det finns vissa regler som du måste förhålla dig till. Bland annat kan du registrera dödsfallet i Efterlevanderegistret vid andra utbetalningar av arv och tillgångar samt meddelanden från olika aktörer avseende den avlidna personen.

En bouppteckning måste skickas in enligt reglerna och i många fall går det utmärkt att man gör bouppteckningen själv. Om du tycker att det är komplicerat kan du ta hjälp av extern aktör som ordnar med allt. Här nedan förklarar vi vad du behöver göra för att ordna med bouppteckningen själv.

Så gör du en bouppteckning själv

  • Begär en bouppteckningsförrättning med alla dödsbodelägare så fort som möjligt.
  • Ta fram alla under som visar tillgångar och styrker eventuella skulder, exempelvis pengar, fastigheter och aktieinnehav.
  • Kalla på två förrättningsmän (två utomstående personer), som inte är arvingar. Det räcker att en av dem närvarar men båda måste skriva under att allting har gått korrekt till.
  • Fyll i Skatteverkets blankett bouppteckning med uppgifter om den dödes tillgångar och skulder.
  • Fyll i namn och personnummer på efterlevande make/maka och övriga personer som ska vara kallade till bouppteckningen. Saknar de personnummer så skriv namn och födelsetid.
  • Skicka med ett testamente och äktenskapsförord om det finns.
  • Skicka med ett kallelsebevis till bouppteckningsförrättningen.
  • Skicka med arvsavståenden om det är någon som inte vill ärva.
  • När bouppteckningen är undertecknad skickar du den till Skatteverket inom fyra månader.

Registrera dödsfallet

Som efterlevande registrerar du dödsfallet i ovan länk. När du registrerar dig tar du del av utbetalningar av tillgångar som den avlidna har haft. Dessa kan synliggöras efter dödsfallet under olika perioder. Det är företag, myndigheter, banker m.m. som meddelar tillgångarna som den avlidne har haft.

När du registrerar dig som efterlevande får du även ta del av meddelanden från olika aktörer som söker efter anhöriga. Meddelanden skickas när de finns tillgängliga. Det går bra att vem som helst av anhöriga registrerar sig som efterlevande.