Det finns alltid mer pengar för anhöriga. Registrera dig som efterlevande för endast 99 SEK.

Vi hittar avlidnas tillgångar

Föräldramedgivande ett krav – när, hur och varför!

Föräldramedgivandet utfärdas endast av officiella Utrikesgruppen. När, hur och varför behöver man kunna presentera ett föräldramedgivande? Det är dessa frågor Efterlevanderegistret nu reder ut i denna artikel. Vi kommer att gå igenom flera olika punkter gällande föräldramedgivandet och hoppas därefter att samtliga av våra svar reder ut de frågor du har i ämnet: när barn reser på ett sätt som kräver att ett föräldramedgivande presenteras.

När behöver resefullmakten kunna uppvisas?

Ett föräldramedgivande behövs i de situationer när en minderårig reser på ett sätt som kan ifrågasättas av flygbolag, myndigheter i andra länder eller gränspolis.

Dessa situationer är bl.a

  • När minderåriga reser ensamma
  • När minderåriga reser med endast en vårdnadshavare
  • När minderåriga reser med någon annan som inte är vårdnadshavare

Hur beställer jag handlingen?

Det är enkelt att beställa ett föräldramedgivande. Officiella Utrikesgruppen har efter utredning tagit fram ett föräldramedgivande som fungerar som resetillstånd och är gångbar i hela världen. Genom att använda Utrikesgruppen föräldramedgivande använder du en handling som är igenkänd i hela världen.

Klicka här för att beställa ett föräldramedgivande.

Varför behöver man ett föräldramedgivande?

Det är ett krav på att man måste kunna presentera ett föräldramedgivande när minderåriga reser enligt stycket ”när behövs ett föräldramedgivande”. Misslyckas man med att presentera ett föräldramedgivande kommer resan att kunna avbrytas av flygbolag, gränspolis eller övriga myndighetspersonal.

Det är viktigt att komma ihåg att ett föräldramedgivande ska kunna presenteras för att länder och flygbolag vill försäkra sig om att vårdnadshavarna givit den minderårige rätt att resa enligt den resplan som ska genomföras. Misslyckas flygbolag, myndigheter m.m att kontrollera att resan är godkänd av vårdnadshavarna ger detta tillfälle för bortförande av minderåriga till länder där det i efterhand kan komma att bli mycket komplicerade juridiska tvistemål om barnen.

Föräldramedgivande

Föräldramedgivande mall, pdf – Hur ser ett föräldramedgivande ut?

Ett föräldramedgivande är en handling som ges ut i en PDF fil. Tänk dock på att handlingen ska skrivas ut och undertecknas av vårdnadshavarna och sedan tas med på resan.

I dokumentet ska bl.a följande information finnas med.

  • Barnets personuppgifter
  • Vårdnadshavarnas personuppgifter
  • Resplanen
  • Avgångsdatum samt hemkomstdatum
  • Underskrifter

Klicka här för att beställa ett föräldramedgivande. eller läs mer om oss på Efterlevanderegistret!

Behöver du ytterligare information

För dig som behöver ytterligare information är det givetvis bäst att vända sig direkt till Utrikesgruppen.