Det finns alltid mer pengar för anhöriga. Registrera dig som efterlevande för endast 99 SEK.

Vi hittar avlidnas tillgångar

Får chefen neka begravning?

Chefen på arbetsplatsen nekar oftast inte en anställd att närvara vid en begravning. Men det är viktigt att komma ihåg att du inte har någon laglig rätt att få ta ledigt för att närvara vid en begravning.

Om du ska på begravning
Du har ingen laglig rätt till att ta ledigt för att gå på begravning, men de flesta arbetsgivare brukar bevilja tjänstledighet eller permission när det gäller en nära anhörig. Vad som anses vara en ”nära anhörig” regleras ofta i kollektivavtalet.  
– Här brukar det inte vara några problem att få ledigt, det är svårt rent moraliskt för en arbetsgivare att inte bevilja ledighet för att gå på en begravning.

Glöm inte att registrera dig som efterlevande för den avlidne.