Erbjudande – Glöm inte att det alltid finns mer pengar för anhöriga, det är aldrig försent att registrera sig som efterlevande.

Vi hittar avlidnas tillgångar

Ersättning vid nära anhörigs död

Här kan du läsa information om ersättning vid dödsfall av nära anhörig. Om en nära anhörig dör kan du få ersättning. När någon dör bör du först registrera dig som efterlevande i Efterlevanderegistret. Du kan sedan kontrollera vilken form av efterlevandeskydd som existerar för eventuella direkta utbetalningar.

Här registrerar du dig i Efterlevanderegistret.

Efterlevandeskydd är ett samlingsnamn för många olika ersättningsformer. Beroende på om den avlidna har haft försäkring, kollektivavtalade försäkringar eller annat som påverkar en utbetalning till efterlevande kan du få ersättning när personen dör.

Många personer har enskilda försäkringar, vilket innebär att personen har köpt en separat försäkring hos någon av försäkringsbolagen som finns. Det kan exempelvis vara en livförsäkring som ger pengar till efterlevande vid ett dödsfall. Kontrollera med försäkringsbolaget om den avlidna har haft en försäkring.

Andra eventuella försäkringar som ger ersättning vid nära anhörigs död kan också vara medlemsförsäkringar, kollektivavtalade försäkringar eller lagstadgade försäkringar.

Framtida utbetalningar

Var alltid säker på att få ta emot meddelanden eller eventuella utbetalningar som ska gå till arvingar genom att registrera dig i Efterlevanderegistret. Låt inte heller viktiga meddelanden gå förlorade. När du registrerar dig som efterlevande i Efterlevanderegistret får du ta del av samtliga meddelanden som skulle gått till den avlidna.

Ersättning vid nära anhörigs död Försäkringskassan

När en nära anhörig dör finns det vissa regler som gäller hos Försäkringskassan. Du kan läsa mer om vad som gäller hos Försäkringskassan här. Bland annat betalas aktivitetsersättningen ut till dödsboet fram till och med månaden då dödsfallet inträffade.

Här registrerar du dig

Registrera dig här. Fyll i samtliga uppgifter för att kunna registrera dig. Du betalar en avgift för att kunna få ta del av den avlidnas framtida och eventuella utbetalningar samt meddelanden. Du kan läsa mer om vad som gäller på Efterlevanderegistrets webbplats.