Gå inte miste om arv. Registrera dig som efterlevande för endast 99 SEK.

Vi hittar avlidnas tillgångar

Enskild angelägenhet lag

Med enskild angelägenhet refereras lagen till Lag (1998:209) om rätt till ledighet av trängande familjeskäl. Det innebär att en anställd har rätt till ledighet, anställningsskydd och att det innebär ett förbud mot repressalier mot den anställde vid exempelvis permission på grund av ledigheten.

Lagen anger inte hur många dagar du ska få lön under tiden du har beviljats ledighet. Det är ditt kollektivavtal eller andra bestämmelser med arbetsgivare som bestämmer rätten till betald ledighet. Detta kan du kontrollera med din arbetsgivare.

Lagen säger att du som anställd har rätt till ledighet från din anställning vid trängande familjeskäl som relaterar till sjukdom, olycksfall eller dödsfall – vilket gör att du omedelbart behöver ledighet för att närvara hos familj eller nära anhörig.

Som anställd ska du inte riskera repressalier eller avskedas när du begär ledighet på grund av enskild angelägenhet. Om du skulle avskedas från din anställning ska uppsägningen omedelbart ogiltigförklaras om du som anställd begär det.

Läs hela lagen i sin helhet här.

Trängande familjeskäl exempel

Exempel på trängande familjeskäl kan vara sjukdom, olycka eller dödsfall. Dessa exempel är de starkare skälen och ska ge dig omedelbar ledighet från din anställning. Andra skäl som gäller är närvaro vid begravning, gravsättning eller annat som relaterar direkt till ett dödsfall.

Okända tillgångar till efterlevande – valfri anhörig registrerar sig

Glöm inte att registrera dig som efterlevande till en avliden. Som nära anhörig är det på ditt ansvar att registrera dig om du vill ta del av den avlidnas engagemang. Du kan läsa mer och registrera dig på Efterlevanderegistrets webbplats.

Här registrerar du dig.