Det finns alltid mer pengar för anhöriga. Registrera dig som efterlevande för endast 99 SEK.

Vi hittar avlidnas tillgångar

Efterarvinge rättigheter

Läs viktig information om dig som är efterarvinge och dina rättigheter vid arv och andra viktiga händelser efter ett dödsfall. Efterarvinge är du som har rätt till arv efter en person som har avlidit. Du måste dock vänta på arvet till dess att maka/make till den avlidne också har avlidit. Man kan säga att du står i nummer två i kön.

Som efterarvinge regleras dina rättigheter i lag och kallas rätt till efterarv. Det är skillnad på att vara efterarvinge och dödsbodelägare. Som efterarvinge måste du alltid vänta på arvet efter dödsbodelägarna. Men detta betyder inte att du kommer att stå utan arv.

Du kan läsa mer om rättigheter och lagar för dig som är efterarvinge i ärvdabalken här.

Efterarvinge kan också registrera sig som efterlevande

Som efterarvinge är det viktigt att du registrerar dödsfallet och dig själv som efterlevande i Efterlevanderegistret.

Registrera dödsfallet och dig som efterlevande. Det är viktigt att Efterlevanderegistret får uppgifterna så att du som efterlevande kan få tillgång till meddelanden, eventuella utbetalning av arv och annat viktigt.

Viktiga meddelanden skickas av Efterlevanderegistret på uppdrag av myndigheter, företag, banker och organisationer till dig som är efterlevande.