Gå inte miste om arv. Registrera dig som efterlevande för endast 99 SEK.

Vi hittar avlidnas tillgångar

Dödsfall utomlands hemtransport kostnad

Om ett dödsfall sker utomlands ska kroppen transporteras hem till Sverige för begravning. För att kunna transportera en kropp innebär det vissa kostnader. Beroende på distans kan kroppen transporteras i bil eller i flyg. Det generella är att transportkostnader med flyg är dyrare än med bil.

Vanliga kostnader för hemtransport är upp till 120 000 SEK men kostnaderna skiljer sig beroende på avstånd och vilket transportfordon som används. Om ett dödsfall har skett närmare Sveriges gränser och det går att ordna hemtransport med en så kallad kistbil kommer kostnaderna att vara lägre. Om kroppen måste transporteras med flyg kommer kostnaderna att vara högre.

Om den avlidne har en försäkring ska du kontakta försäkringsbolaget som täcker delar eller hela kostnaderna för hemtransport. Det är väldigt viktigt att teckna en heltäckande försäkring vid resor utomlands om det värsta skulle inträffa – annars behöver anhöriga stå för alla kostnaderna själva.

Registrera dödsfallet och dig som efterlevande

När en anhörig dör ska du registrera dödsfallet och dig själv som efterlevande. När du registrerar dig får du bland annat ta del av meddelande och eventuella utbetalningar som rör den avlidne. Banker, försäkringsbolag, företag och myndigheter tar kontakt med Efterlevanderegistret när meddelanden till anhöriga finns.

Om du inte registrerar dig kan du inte få meddelanden som anhörig.