Det finns alltid mer pengar för anhöriga. Registrera dig som efterlevande för endast 99 SEK.

Vi hittar avlidnas tillgångar

Dödsfall av svensk i Spanien – Information

Om en svensk avlider utomlands på exempelvis semestern i Spanien eller för att besöka sitt tidigare hemland så kan ambassaden bistå anhöriga dels med råd och information om hur man ska gå till väga i dödsfallet.

Vidare kan ambassaden ta fram nödvändiga dokument för hemtransport och för registrering av dödsfallet hos Skatteverket. Finns giltig försäkring arrangerar normalt försäkringsbolaget hemtransport av den avlidne, och i det fall det saknas försäkring, får hemtransporten bekostas av anhöriga.

Kontakta närmaste svenska ambassad i det land dödsfallet har skett i.

Det är också viktigt att man registrerar sig som efterlevande för den avlidne hos oss på Efterlevanderegistret. Klicka här för registrering.