Det finns alltid mer pengar för anhöriga. Registrera dig som efterlevande för endast 99 SEK.

Vi hittar avlidnas tillgångar

Dödsbolagfart – så fungerar det

Här finns information om dödsbolagfart och vilka regler som gäller. När du skaffar dödsbolagfarten innebär det att dödsbodelägarna får rätt till att skriva under köpehandlingar och sälja fastigheten på öppna marknaden. Ansökan om dödsbolagfart gör man hos Lantmäteriet och den skall innehålla en bestyrkt kopia av bouppteckningen.

Lantmäteriet ska först godkänna ansökan och bevilja lagfart för fastigheten innan fastigheten kan säljas eller ges bort. Kom ihåg att Skatteverket ska registrera bouppteckningen först och att fastigheten ska stå med i bouppteckningen.

Handläggningstiden för att få en godkänd dödsbolagfart varierar beroende på vilken månad du skickar in ansökan. Mellan juli och augusti är handläggningstiden 16-18 arbetsdagar. Resterande månader är 4-11 arbetsdagar. Genomsnittlig handläggningstid för hela året är 15-20 arbetsdagar. Detta under förutsättning att ärendet inte behöver kompletteras.

Få tillträde till den avlidnes dolda tillgångar

En anhörig till den avlidne ska registrera sig i Efterlevanderegistret för att kunna få tillgång till arv: pengar, aktier och annat som den avlidne har haft. Ta reda på mer vad som gäller.

Banker, myndigheter, företag och andra organisationer vill få kontakt med anhöriga när tillgångarna finns tillgängliga. Även meddelanden till anhöriga kan skickas ut.

Registrera efterlevande här.