Erbjudande – Glöm inte att det alltid finns mer pengar för anhöriga, det är aldrig försent att registrera sig som efterlevande.

Vi hittar avlidnas tillgångar

Dödsboanmälan – stöd och vägledning

En dödsboanmälan kan göras i många fall i stället för en bouppteckning. Det kallas att dödsanmälan ersätter den mer kända bouppteckningen. En dödsboanmälan kan upprättas i det fallet att den avlidne inte har större tillgångar än vad begravningskostnaderna har varit.

Registrera dig i Efterlevanderegistret för att alltid vara säker på att den avlidnes engagemang når dig.

En dödsboanmälan gör du på eget bevåg hos den kommun där den avlidne senast var bosatt. Kom ihåg att du endast kan göra en dödsboanmälan om den avlidnes tillgångar inte överstiger begravningskostnaderna eller andra kostnader som relaterar till dödsfallet. En dödsboanmälan måste göras inom två månader från att personen har avlidit.

Det är alltid hos kommunens Socialanmälan en dödsboanmälan ska skickas in. Det finns krav på uppgifter som måste stå med i en dödsboanmälan. Du ska ange den avlidnas namn och personnummer samt datum för dödsfallet. Du ska också ange dödsbodelägarnas namn och adress. När du har gjort detta behöver du inte göra en dödsbouppteckning. Kommunens socialnämnd skickar dödsboanmälan till Skatteverket som senare registrerar dina uppgifter.

Du kan läsa mer om dödsboanmälan hos Skatteverket här.

Viktigt att du registrerar dig i Efterlevanderegistret

När du har gjort en dödsboanmälan innebär det att den avlidne per tillfället du eller dödsbodelägarna senast kollade – inte hade större tillgångar än begravningskostnaderna. Tillgångar är ibland osynliga och kan upptäckas även långt efter ett dödsfall. Med Efterlevanderegistret får du reda på när en bank, försäkringsbolag, myndighet m.m. har uppgifter om den avlidne som behöver nå dig.

Du bör registrera dig i Efterlevanderegistret när du vill vara säker på att den avlidnes kontakter med exempelvis banker eller annan viktig information når dig även efter dödsfallet. Det finns många företag och banker som söker kontakt med efterlevande även lång tid efter dödsfallet.

Med Efterlevanderegistret får du koll på meddelanden

När du registrerar dig i Efterlevanderegistret för en avliden får du koll på meddelanden som skickas till Efterlevanderegistret via aktörer som söker kontakt med efterlevande. Meddelanden kommer från olika engagemang den avlidne har haft.