Erbjudande – Glöm inte att det alltid finns mer pengar för anhöriga, det är aldrig försent att registrera sig som efterlevande.

Vi hittar avlidnas tillgångar

Dödsboanmälan Göteborg

Du som ska göra en dödsboanmälan kan göra det istället för en bouppteckning om ert ärende uppfyller vissa krav. Dödsboanmälan kan upprättas i Göteborg i det fallet att den person som har avlidit inte har haft tillgångar som överstiger begravningskostnaderna eller andra utlägg som hör till dödsfallet.

Registrera dig alltid i Efterlevanderegistret här.

När en person avlider i Sverige är det lag på bouppteckning eller en dödsboanmälan. En bouppteckningar är mer omfattande men om den avlidne bara har haft tillgångar som inte överstiger begravningskostnader är det alltid smidigare att göra en dödsboanmälan. Om den avlidne inte hade några tillgångar alls ska du upprätta en dödsboanmälan.

Du som är närstående ska upprätta en dödsboanmälan i Göteborg om den avlidne senast var bosatt i Göteborgs kommun. Du ansöker om att få upprätta en dödsboanmälan online på Göteborgs webbplats här.

Är du säker på att den avlidne inte hade tillgångar?

Du kan upprätta en dödsboanmälan om du först antar eller det med största sannolikhet verkar vara som så att den avlidne inte hade tillgångar. Men det finns så kallade osynliga tillgångar. När man inte vet kan man registrera sig hos Efterlevanderegistret.

Registrera dig som efterlevande i Efterlevanderegistret

Du registrerar dig i Efterlevanderegistret för att kunna ta del av viktiga meddelande som skulle gått till den avlidne. Information som skulle lämnats till den avlidne kan exempelvis komma från företag, försäkringar, banker eller andra aktörer vilket kan inkludera utbetalningar eller meddelanden.

Registrera dig alltid i Efterlevanderegistret här.