Erbjudande – Glöm inte att det alltid finns mer pengar för anhöriga, det är aldrig försent att registrera sig som efterlevande.

Vi hittar avlidnas tillgångar

Dödliga sjukdomar lista

Det finns många dödliga sjukdomar och virus som cirkulerar i Sverige och runt om i världen. Befintliga dödliga sjukdomar som finns runtomkring oss är bland annat: cancer i olika former, polio, mässling, denguefeber, malaria, tbc och hiv. Varje år läggs enorma resurser på att försöka stoppa sjukdomarna.

För att kunna rädda liv behövs det kraftiga metoder som bromsar eller helt sätter stopp för dödliga sjukdomar. Beroende på vad det är för slags sjukdom används medicin, vaccin och andra metoder. Även om medicin finns är det också viktigt att medicinen når fram – annars räddar den inte liv.

Några av världens dödliga sjukdomar idag lista
  • hjärtsjukdomar
  • Stroke
  • luftvägsinfektioner
  • kronisk lungsjukdom
  • lungcancer
  • diabetes
  • alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar
  • tuberkulos

När anhörig dör – registrera dödsfallet

När en anhörig avlider är det viktigt att tänka på att personen har haft ett engagemang med olika banker, företag, myndigheter och andra aktörer. För att kunna ta del av information och eventuella utbetalningar av arv och tillgångar från dessa aktörer ska du registrera dig i Efterlevanderegistret.

Du registrerar dig enkelt online.