Det finns alltid mer pengar för anhöriga. Registrera dig som efterlevande för endast 99 SEK.

Vi hittar avlidnas tillgångar

Detta är enskild angelägenhet

Om en anhörig: någon i din familj eller en släktning har dött så ska du enligt villkoren i ditt anställningsavtal ha rätt att ta ledigt. Denna ledighet kan, beroende på hur ditt avtal ser ut – innebära att du får betald ledighet. Detta kallas för enskild angelägenhet. Kontrollera med din arbetsgivare om vad som gäller för just dig.

En enskild angelägenhet (EA-dagar) är när någon i din familj eller släkt dör men kan också vara när du ska närvara på en nära anhörigs begravning. I samband med att du besöker begravningen behöver du ta ledigt från jobbet. Du kan i detta fall också har rätt till betald ledighet. Beroende på din arbetsgivares kollektivavtal kan du få ledigt med olika många dagar. Det är normalt att man kombinerar EA-dagar med semesterdagar. Detta görs oftast när man vill ta ledigt en längre tid i samband med ett dödsfall.

Det är alltid viktigt att du kontrollerar med din arbetsgivare om du kan få betald ledighet i samband med dödsfallet eller vid närvaro på en begravning. Kontakta arbetsgivaren direkt om hur du löser just ditt fall när du behöver ta ledigt enligt enskild angelägenhet.

Vad betyder enskild angelägenhet

En enskild angelägenhet är en händelse av unik betydelse. Något som inte händer ofta och som relaterar till dödsfall och begravning i konversation med arbetsgivare och arbetstagare. Din fackorganisation förhandlar fram rätt till ledighet med lön vid enskild angelägenhet. Ibland med lön och i vissa fall rätt till ledighet men utan lön. Ledigheten för enskilda angelägenheter förkortas (EA-dagar).

Även om du inte är med i en fackorganisation kan du ha rätt till ledighet med bibehållen lön. Då ska du skicka en specifik förfrågan till din arbetsgivare om att du önskar få ledigt på grund av dödsfall eller begravning samt om du kräver bibehållen lön. Kom ihåg att inte ta ledigt utan ett godkännande och ett giltigt skäl. Du kan riskera din anställning om du är frånvarande från ditt arbete.

Registrera dödsfallet

När en anhörig dör måste du själv registrera dödsfallet och dig som efterlevande, detta sker inte automatiskt. Vill du som efterlevande ta del av informationen som gäller den avlidne ska du registrera dig. Informationen är brev, eventuella utbetalning av arv och tillgångar och kommer från myndigheter, banker, företag och andra organisationer som den avlidne har haft engagemang med.