Erbjudande – Glöm inte att det alltid finns mer pengar för anhöriga, det är aldrig försent att registrera sig som efterlevande.

Vi hittar avlidnas tillgångar

Checklista vid dödsfall på arbetsplatsen

Om en person avlider på arbetsplatsen finns det vissa rutiner som bör efterföljas. Som arbetsgivare du först och omgående meddela anhöriga om dödsfallet. Tänk på den avlidnes kultur och religion vid meddelandet om dödsfallet. Ring eller träffa anhöriga och sms:a och mejla inte information om att dödsfallet har skett – det anses vara ovärdigt.

Innan samtalet med anhöriga bör du förbereda dig. Det optimala är att möta anhöriga direkt och låta samtalet vara i en lugn och avskild miljö – helst med så få människor på plats. Låt samtalet med anhöriga ta sin tid och kom ihåg att inte lämna chockade anhöriga ensamma.

Checklista vid dödsfall på arbetsplatsen
  • Meddela anhöriga
  • Meddela alla arbetskollegor
  • Beredskaps- och stödsamtal för anhöriga och anställda, exempelvis präst
  • Lämna aldrig en person i chock ensam
  • Meddela polis
  • Meddela arbetsmiljöverket

Ett dödsfall på en arbetsplats kan för många vara en stor chock och att bli ständigt påmind om sin döde kollega är olämpligt. Det är därför viktigt att arbetsgivare plockar på den avlidnes namn på publika ställen där namnet har funnits, exempelvis på: dörrar, kontor, trycksaker, listor, telefonlistor och på webbplatser.

Är du anhörig – registrera dödsfall och efterlevande

Registrera alltid dödsfallet som efterlevande online på Efterlevanderegistret. För att anhöriga ska kunna ta del av framtida utbetalningar av arv och tillgångar som ännu inte upptäckts, eller vill ta del av meddelande från banker, företag, myndigheter och organisationer registrerar sig online.