Det finns alltid mer pengar för anhöriga. Registrera dig som efterlevande för endast 99 SEK.

Vi hittar avlidnas tillgångar

Registrera testamente tingsrätt

Många ställer sig frågan om man behöver registrera ett testamente hos en tingsrätt. Den enkla svaret är nej, det krävs inte. I Sverige finns ingen lag som kräver att någon ska registrera ett testamente. Det finns heller ingen myndighet eller annan institution som handlägger registreringar av testamente. Det mest säkra du kan göra efter ha […]

Hur vet man om det finns ett testamente

När en person avlider kan det hända att ett testamente har skrivits. Men om personen inte har meddelat att ett testamente finns hur får man reda på att den existerar? Om den avlidne inte har meddelat att testamente finns kan det ge upphov till vissa problem. Därför är det bra om testamenten kommer till sin […]