Erbjudande – Glöm inte att det alltid finns mer pengar för anhöriga, det är aldrig försent att registrera sig som efterlevande.

Vi hittar avlidnas tillgångar

Varför så många nya medlemmar hos Barnrättsgruppen?

Ett stort antal föräldrar blir nu medlemmar hos Barnrättsgruppen för att kunna erhålla hjälp vid tvångsåtgärder mot deras barn Oroan ökar bland föräldrar. Med allt fler myndigheter och allt fler myndighetsanställda som riktar tvångsåtgärder mot barn får föräldrar att ansöka om medlemskap hos Barnrättsgruppen för att kunna erhålla det hjälp som erbjuds om olyckan så […]