Det finns alltid mer pengar för anhöriga. Registrera dig som efterlevande för endast 99 SEK.

Vi hittar avlidnas tillgångar

Dödsbolagfart – så fungerar det

Här finns information om dödsbolagfart och vilka regler som gäller. När du skaffar dödsbolagfarten innebär det att dödsbodelägarna får rätt till att skriva under köpehandlingar och sälja fastigheten på öppna marknaden. Ansökan om dödsbolagfart gör man hos Lantmäteriet och den skall innehålla en bestyrkt kopia av bouppteckningen. Lantmäteriet ska först godkänna ansökan och bevilja lagfart […]

Arvsklasser

Här kan du ta del av den juridiskt korrekta arvsklasserna. När en person avlider ska arvet enligt lag fördelas till vissa personer först. Om det inte går, då följer arvet en viss arvsklass enligt den lagliga arvsordningen. Dessa regler gäller enligt regler och villkor som finns i ärvdabalken. De arvsklasser som finns delas upp i […]