Gå inte miste om arv. Registrera dig som efterlevande för endast 99 SEK.

Vi hittar avlidnas tillgångar

Benefikt fång – så säger lagen

Benefikt fång betyder att man får äganderätt till egendom utan någon motprestation, det vill säga utan att betala eller på annat sätt erlägga någon kompensation. Benefikt fång inkluderar även sådana omständigheter där motprestation funnits, med att motprestationen har var så liten att den inte står i tillräckligt högt förhållande till egendomens faktiska värde. Ordet benefik betyder att förmån utan motprestation och ordet fång betyder förvärv.

Ett benefikt avtal ingås när egendomen ges bort i gåva och är bindande. Benefikt fång beskriver processen att få äganderätt till en tillgång utan att erlägga en avgift eller på annat sätt göra en motprestation. Denna gåva kan skriftligen vara överenskommen eller som ofta även fysiskt och muntligen.

Exempelvis är benefikt fång ofta en tillgång som ges bort som en vänlig gest. Ordet fång är ett samlingsbegrepp som betyder att förvärva äganderätten. Om en gåvomottagare har fått en egendom i gåva utgör det benefika avtalet ett så kallat konsensualavtal mellan gåvogivaren och är bindande. Det betyder att får någon en gåva är avtalet bindande oavsett avtalsform.

Exempel på benefikt fång samt annat viktigt

Det finns många exempel på benefika fång. Exempelvis är gåva, arv, bodelning och testamente och vad som inrymmer dessa benefika fång. Om någon gör ett benefikt förvärv ska tillgångarna inte beskattas. Det betyder att om man får aktier, pengar eller mark som gåva av någon i familjen ska inga delar direkt beskattas.

Dock är det viktigt att komma ihåg att om det finns en avkastning på ett benefikt fång, exempelvis aktier ska dessa beskattas vid en utdelning.

Om anhörig har avlidit – registrera dödsfallet

När en anhörig avlider finns det fortfarande banker, företag, myndigheter och andra organisationer som vill ha kontakt med anhöriga. Som anhörig ska du därför registrera dödsfallet i Efterlevanderegistret. När du registrerar dig får du ta del av meddelanden som olika aktörer vill skicka till dig som anhörig när dessa finns tillgängliga.

Efterlevanderegistret är ett meddelandeombud till anhöriga på uppdrag av exempelvis myndigheter, företag och banker. För att få tillgång till meddelanden som skickas måste det finnas en anhörig registrerad.

Du registrerar dig enkelt online genom att: