Det finns alltid mer pengar för anhöriga. Registrera dig som efterlevande för endast 99 SEK.

Vi hittar avlidnas tillgångar

Begravningsförsäkring – så fungerar det

I Sverige betalar alla en begravningsavgift som går på skatten och täcker kostnader för en gravplats under 25 år, gravsättning och kremation. Andra kostnader i samband med en begravning ingår inte, så som: kista, gravsten. Här förklarar vi närmare vad en begravningsförsäkring är och varför folk tecknar och sparar i en sådan försäkring.

Begravningsförsäkring är ett sätt för anhöriga att spara pengar i en försäkring som enbart går till begravningskostnaderna. Det finns flera belopp att välja mellan. Ett vanligt belopp är från 20 000 kronor. De aktörer som erbjuder begravningsförsäkring satsar i sin tur dina pengar i att investera. Vissa aktörer har en bra avkastning vilket kan göra begravningsförsäkringen till en god investering.

En begravningsförsäkring ska garantera att du får ut ett visst belopp när en person dör. Dessa pengar ska vara avsatta för begravningskostnaderna, vilket inkluderar: bouppteckning, gravsten, kista, urna, framtida gravskötsel och tvätt och vård av gravstenen. En del begravningsförsäkringar täcker även kostnader för hemtransport från utlandet om dödsfallet varit en olycka eller plötslig sjukdom. Kontrollera detta med ditt försäkringsbolag.

Om begravningskostnaderna blir lägre än det utbetalda försäkringsbeloppet går överskottet till dödsboet som sedan kan använda pengarna till annat.

Skillnad mellan begravningsförsäkring och livförsäkring

Vissa försäkringsbolag specialiserar sig på att enbart erbjuda begravningsförsäkring och säljer försäkringen separat från en livförsäkring. Andra försäkringsbolag har en begravningsförsäkring i sin livförsäkring. Det betyder att du oftast kan köpa en livförsäkring som täcker alla delar i en begravningsförsäkring.

En del större försäkringsbolag säljer inte begravningsförsäkring separat utan du måste istället köpa en livförsäkring som innehåller en begravningsförsäkring.

Trygghet för efterlevande

Du registrerar efterlevande online här.

Du som tar hand om den avlidnes tillgångar med mera kan registrera dig i Efterlevanderegistret. Valfri anhörig kan registrera sig.

Efterlevanderegistret är ett register för banker, myndigheter, försäkringsbolag, utländska försäkringsbolag, utländska myndigheter m.m. som söker kontakt med efterlevande i olika ärenden. Registret syftar även till att förenkla för anhöriga samt privatpersoner och andra bolagsformer som söker en kontakt med efterlevande och dödsbodelägare.

Missa inte viktiga meddelanden som efterlevande:

  • Post
  • Utbetalningar
  • Kontakt
  • Aktieutdelningar
  • Digitala meddelanden
  • Och mycket mycket mer