Det finns alltid mer pengar för anhöriga. Registrera dig som efterlevande för endast 99 SEK.

Vi hittar avlidnas tillgångar

Avsluta enskild firma vid dödsfall

Information till dig som ska avsluta enskild firma vid ett dödsfall. För att kunna avveckla en enskild firma när innehavaren har dött gäller vissa regler. Samtliga dödsbodelägare ska skriva under en anmälan om avregistrering när innehavaren av enskild firma har avlidit. Här nedan kan du se den stegvisa processen hur du ska göra. Glöm inte att registrera dödsfallet i Efterlevanderegistret lite längre ned.

För att kunna avsluta enskild firma vid dödsfall ska du komma ihåg nedan viktiga punkter:

  • Dödsbodelägare ska skriva under anmälan om avregistrering.
  • Bouppteckning behöver inte skickas in.
  • Bolagsverket godtar att samtliga dödsbodelägare skriver under anmälan.
  • Om boutredningsman har utsetts ska denne skriva under anmälan för dödsboets räkning och tingsrättens förordnande av boutredningsmannen skickas in.

Ska du som en av dödsbodelägarna skicka in anmälan om avregistrering skriver du uppgifter om den enskilda firman och personuppgifter om innehavaren. Samtliga dödsbodelägare ska skriva under anmälan. Det går bra att skriva en egen anmälan och skicka in till Bolagsverket.

Adress till Bolagsverket:
Bolagsverket
851 81 Sundsvall

Glöm inte att registrera dödsfallet online

Efterlevande registrerar dödsfallet och efterlevande. Efterlevanderegistret tillhandahåller information från tredje part som gäller den avlidne. Det är utbetalningar av tillgångar, arv och viktiga meddelanden från banker, företag, myndigheter och andra aktörer.

Om en efterlevande inte registrerar sig kan inte Efterlevanderegistret skicka handlingar, meddelande och annat viktigt till efterlevande då det inte finns någon registrerad.