Gå inte miste om arv. Registrera dig som efterlevande för endast 99 SEK.

Vi hittar avlidnas tillgångar

Avliden i Kirgizistan, hur hantera dödsfallet?

Hur hanteras ett dödsfall i Kirgizistan när en svensk avlider i det landet?

Om en svensk medborgare dör Kirgizistan eller på annan plats utomlands kan den svenska ambassaden hjälpa till med att få fram information om händelsen från lokala myndigheter så som polis m.m. Den svenska ambassaden kan också hjälpa anhöriga på plats med råd om hur man ska gå tillväga i ärendet, dels med att ta fram nödvändig dokumentation för hemtransport av den avlidne och hjälpa till att registrera dödsfallet hos Skatteverket.

Om försäkring finns hjälper vanligtvis försäkringsbolagets larmcentral till med den praktiska hanteringen kopplad till dödsfallet och bekostar exempelvis hemtransport av den avlidne. Kontakta gärna det eventuella försäkringsbolaget om sådan försäkring har tecknats.

Om försäkring saknas finns följande alternativ för den som avlider i Kirgizistan

Saknas försäkring kan ambassaden hjälpa anhöriga med råd vad gäller hemtransport alternativt lokal begravning på plats. Detta bekostas givetvis av anhöriga och den svenska ambassaden kan inte bistå med pengar till de anhöriga under några omständigheter alls.

Registrera dig i Efterlevanderegistret

Vidare är det viktigt att du som efterlevande registrerar dig som just en efterlevande för den avlidne genom att klicka här och registrera dig.

Du kan när helst registrera dig som efterlevande men det är givetvis viktigt att göra det så fort som möjligt efter att du har meddelats dödsbudet.