Erbjudande – Glöm inte att det alltid finns mer pengar för anhöriga, det är aldrig försent att registrera sig som efterlevande.

Vi hittar avlidnas tillgångar

Avliden bankkonto

Information till dig som är anhörig och undrar hur regler med bankkonto är när en person har avlidit. Det är du som är anhörig som måste sköta den avlidnes engagemang om du vill få tillgång till bankkonto och tillgångar. Du bör då skaffa ett dödsfallsintyg och fullmakt enligt bankens krav. Registrera dig även i Efterlevanderegistret för att få reda på osynliga arv och mottagande av meddelande som skulle gått till den avlidne.

En avlidens persons bankkonto kan ha tillgångar i form av pengar och även aktier eller annat av värde. Detta får du reda på av banken när du tar kontakt med banken. Bankkontot får du som anhörig och dödsbodelägare sedan full tillgång till.

Kom ihåg att registrera dig i Efterlevanderegistret. Detta sker inte per automatik utan du måste själv registrera dig som efterlevande för att ta del av den anhöriges engagemang. Läs mer och registrera dig här.

Bankkonto tillhörande avliden

När du har fått tillgång till bankkonto kan du ta ut pengar om inget annat anges av banken eller andra eventuella villkor. Kontrollera detta innan du tar ut pengar.

Registrera dig i Efterlevanderegistret här

Du registrerar dig i Efterlevanderegistret här. Som anhörig får du då tillgång till meddelanden, eventuella utbetalningar av tillgångar eller information om osynliga tillgångar. Detta får du reda på när och om informationen finns tillgänglig. Det är banker, myndigheter, företag och andra organisationer som kontaktar Efterlevanderegistret som i sin tur kontaktar efterlevande.