Det finns alltid mer pengar för anhöriga. Registrera dig som efterlevande för endast 99 SEK.

Vi hittar avlidnas tillgångar

Avliden att göra – Checklista

Vad behöver man tänka på när någon har avlidit?

Här nedan följer en checklista som du kan tänkas behöva göra i samband med ett dödsfall. Du kan även ladda ner checklistan i PDF-format för att skriva ut och ha med dig under tidens gång för att eventuellt bocka av allt som gjorts.

REGISTRERING EFTERLEVANDE FÖR DEN AVLIDEN
Registrering
Det är viktigt att registrera sig som efterlevande hos Efterlevanderegistret för att inte gå miste om viktiga ärenden, kontakter och handlingar.
DÖDSBO
Informera om dödsfallet
Närmast anhöriga måste informeras snarast efter dödsfallet
Hemtjänst
Släkt, vänner, arbetsgivare, kollegor och grannar
Städbolag
E-postkontakter
Föreningar
Spara och sortera papper
Samla räkningar, avtal och kontobesked i en mapp eller pärm
Öppna post som kommer till den döde och dödsboet
Eftersända post till den som har huvudansvaret för dödsboet
Kontakta banken
Kontakta den avlidnes bank om räkningar och avsluta autogiro
Skriv en fullmakt till den eller de personer som ska sköta dödsboets ekonomi
Avsluta den avlidnes konton efter arvskifte
Deklaration
Deklarera den avlidnes firma
Kontrollera att Skatteverket har rätt adress
Gör en inkomstdeklaration för dödsboet, Skatteverket skickar en blankett till dödsboets adress när det är dags
Post och adressändring
Anmäl eftersändning till den som tar hand om dödsboet
Anmäl eller förläng eftersändning om det fortsätter att komma post till den avlidna
Kontrollera att Skatteverket har rätt adress
BOUPPTECKNING
Kontakta Inför bouppteckning
Avgör om du ska göra bouppteckningen själv eller anlita professionell hjälp
Ta reda på om den avlidne hade särskilda önskemål om vem som ska sköta bouppteckningen
Efter bouppteckningen
Gör en bodelning efter bouppteckningen, om den avlidne var sambo och inte gift
Skriv en arvskifteshandling efter bouppteckningen är klar, om det finns flera arvingar
Skicka in bouppteckningen till Skatteverket
Skicka bouppteckningen till Skatteverket när bouppteckningen är klar. Ska skickas in senast 4 månader efter dödsfallet
INTYG OCH ERSÄTTNINGAR
Intyg och fullmakter
Beställ dödsfallsintyg med släktutredning via Skatteupplysningen 0771-567 567
Skaffa vårdnadsintyg om du ska ta hjälp av någon som inte finns med i släktutredningen
Skriv en fullmakt om en person ska sköta dödsboet när det finns flera dödsbodelägare
Ekonomisk ersättning
Ta reda på om du har rätt till ekonomisk ersättning från grupplivförsäkring via den avlidnes arbetsgivare
Ta reda på om du har rätt till ekonomisk ersättning från försäkringar
Ta reda på om du har rätt till bostadsbidrag eller bostadstillägg från Försäkringskassan. Det måste du ansöka om själv.
Ta reda på om du som är pensionär har rätt till bostadstillägg för pensionärer från Pensionsmyndigheten. Det måste du ansöka om själv.
BEGRAVNING
Ta reda på innan du planerar begravning
Hade den avlidne särskilda önskemål om begravning
Ville den avlidne ha en grav, askgrav, eller sprida askan i en minneslund
Undersök olika alternativ på begravningsbyråer
Ta reda på om det finns någon begravningsförsäkring
Förbereda begravning
Boka transport om begravningen ska ske på en annan ort
Utforma och beställa dödsannons
Välja och boka officiant eller präst
Välja svepning
Välja musik till begravningsceremonin
Välja dekoration vid begravningsceremonin
Välja och boka lokal för begravning i en kyrka, kapell eller annan plats
Boka organist eller musiker till begravningsceremonin
Bjuda in gäster till begravning och minnesstund
Beställa förtäring vid minnesstund
Beställa blommor till begravningsceremonin
Spar kvitton för utgifter i samband med begravning som underlag till bouppteckningen
Ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen om askan ska spridas utanför en minneslund
Ordna med gravplats
Informera om begravningen
Släkt
Närmast anhöriga
Vänner och bekanta
Arbetsgivare, kollegor, grannar
Föreningsmedlemmar
Efter begravningen
Skicka tackkort till dem som deltagit vid begravningen eller sänt blommor
Beställa gravsten
Dödsboet betalar begravningen. Samla därför kvitton för utgifter kring begravning
SÄGA UPP OCH AVSLUTA
Avtal och abonnemang
Avsluta abonnemang för telefon
Säg upp eller överför avtal för el, sophämtning, internet, tv
Säg upp eller överför hemförsäkring och andra försäkringar
Säg upp eller överför eventuella hyresavtal
Om den avlidne hade gravrätt, flytta över den till en levande person
Konton i sociala medier
Blogg och personliga sidor på internet
Facebook
Instagram
Twitter
LinkedIn
Andra sociala medier
Medlemskap
Föreningar
Medlemskap i organisationer
Bokklubb
Bonusmedlemskap
Lån och bankkonton
Kontakta banken för att lösa eller skriva över bolån
Kontakta banken för att avsluta dödsboets bankkonton
Ägarbevis och lagfart
Ändra lagfart till annan person om den avlidne hade fastighet. Ansök om lagfart hos Lantmäteriet.
Ändra ägarbevis för den avlidnes fordon hos Transportstyrelsen
Streamingtjänster för musik och film
C More
HBO
Netflix
Plejmo
SF Anytime
Spotify
Viaplay
HEM OCH HUSHÅLL
Bostaden
Ta hand om husdjur
Om den avlidne bodde ensam sänk värmen i bostaden
Om den avlidne bodde ensam töm kylskåp, sopor och postlåda
Samla in reservnycklar
Om den avlidne bodde ensam förebygg inbrott exempelvis med timer till belysning
Städa och tömma den dödes bostad
Om fler personer bor på den avlidnes adress, kontakta hyresvärd för att skriva nytt hyreskontrakt
Städa och tömma den avlidnes bostad inför försäljning eller uppsägning av hyreskontrakt
Kontakta försäkringsbolag för att avsluta eller flytta hemförsäkring
Kontakta mäklare för att sälja den avlidnes fastighet inför arvskifte
Spara och sortera papper och post
Öppna den post som kommer till dödsboet
Samla dödsboets räkningar, avtal och kontobesked i en mapp eller pärm
Spärra direktreklam som kommer med anledning av dödsfallet
Vård och hjälpmedel
Hämta den avlidnes tillhörigheter på sjukhus
Återlämna hjälpmedel och larm
Lämna överbliven medicin på apotek
Annat att göra
Flytta felparkerad bil
Makulera den avlidnes id-kort, pass och körkort
Hämta inlämnad tvätt och saker på reparation
Se till båt, fritidshus, kolonilott