Erbjudande – Glöm inte att det alltid finns mer pengar för anhöriga, det är aldrig försent att registrera sig som efterlevande.

Vi hittar avlidnas tillgångar

Arvskifte hur lång tid

Här finns information om arvskifte och processens utförande samt hur lång tid det tar. Varje arvskifte är unik och kan ta olika lång tid beroende på den avlidnes situation inför arvingar eller andra villkor och kontrakt som kan ha funnits. De moment som ska utföras innan ett arv betalas ut är registrering hos Efterlevanderegistret, bouppteckning och arvskifte.

Klicka här för att registrera dig i Efterlevanderegistret.

Innan en utbetalning kan göras ska en bouppteckning och ett arvskifte göras. När detta är klart är betalningen redo att skickas till samtliga arvingar. För att processen ska gå snabbt till är det bra att du har fått kontakt med en duktig aktör som hjälper er med bouppteckningen.

Den som har avlidit kan ha haft olika tillgångar, bland annat pengar på banken, aktieägande, fastigheter eller annan lös egendom. Utbetalningar från banken fastställs när bouppteckningen och arvskifte är klar.

När en person avlider

Glöm inte bort att registrera dig i Efterlevanderegistret för en avliden person. När du registrerar dig får du ta del av meddelanden, brev samt annan viktig information som skulle skickats till den avlidne personen. Olika meddelanden kan exempelvis komma från organisationer, myndigheter eller banker.

Missa inte viktiga meddelande som avser alla möjliga ärenden den avlidne har haft under sin tid i livet. Det kan bland annat vara från banker, försäkringar eller andra aktörer som behöver komma i kontakt med dig.

Hur lång tid tar ett arvskifte?

Varje process för dödsboavveckling fram till arvskifte och utbetalning tar olika lång tid. Om arvingarna kommer överens snabbare då sker processen också snabbare. Den normala tidsuppskattningen är från några månader vid ärenden där alla är överens till svårare ärenden som kan ta upp till två år.

Se till att komma överens – då går allt smidigare till.